اندروید

10.0.0

UI

ONE 3.1

BUILD

2021

تاریخ

17.12.2021

منطقه

ایران

فارسی

کیبورد و منو

حجم GB

3.02